oleh Johari Basri
Header

Setem Brunei Tahun 1952

March 27th, 2014 | Posted by admin in Setem Lama Brunei - (0 Comments)

Setem Brunei Tahun 1952

Setem Brunei Tahun 1952

Setem Brunei terbitan tahun 1952 berpotretkan Omar Ali Saifuddien III. Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Haji Sir Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien III adalah Sultan Brunai yang ke 28. Setem ini    di terbitkan dalam 11 nilai. Ianya dari 1  sen hingga 50sen.

Setem Brunei 8 Sen Tahun 1924-1937

Setem Brunei 8 sen terbitan tahun 1924-1937 berpotretkan sebuah perkampungan air yang didiami penduduk. Kampung ini terletak di Bandar Seri Begawan, Brunei. Ia merupakan sebuah perkampungan air terbesar di Asia Tenggara. Setem ini    di terbitkan dalam 19 nilai. Ianya dari 1 sen hingga $1.Semasa penjajahan Jepun, Pihak Jepun telah menandakan cop rasminya di setem ini bagi menandakan penjajahan Jepun. Setem ini amat jarang di temui sekarang ini.

Setem Brunei 12 Sen Tahun 1963

Setem Brunei  12sen terbitan tahun 1963 berpotretkan Omar Ali Saifuddien III. Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Haji Sir Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien III adalah Sultan Brunai yang ke 28. Setem ini    di terbitkan bersempena kempen FREEDOM FROM HUNGER Setem ini    di terbitkan dalam 12 nilai. Ianya dari 1  sen hingga $1.

Setem Brunei 8 & 10 Sen Tahun 1924 - 1937

Setem Brunei 8 & 10 Sen Tahun 1924 - 1937

Setem Brunei 8 sen dan 10 sen terbitan tahun 1924-1937 berpotretkan sebuah perkampungan air yang didiami penduduk serta aktiviti penduduk. Potret yang serupa juga terdapat dalam keluaran setem pada tahun 1907 Cuma warna yang berbeza.Setem ini    di terbitkan dalam 11 nilai dan ada yang berlainan warna. Ianya dari 1 sen hingga $1.

Setem Brunei Tahun 1895

March 27th, 2014 | Posted by admin in Setem Lama Brunei - (0 Comments)

Setem Brunei Tahun 1895

Setem Brunei Tahun 1895

Setem Brunei Tahun 1895

Setem Brunei terbitan tahun 1895 berpotretkan Bulan dan Bintang adalah setem pertama yang di keluarkan oleh Brunai. Setem ini    di terbitkan dalam 10 nilai. Ianya dari ½  sen hingga $1.

Setem Brunei 2 Sen Tahun 1907

March 27th, 2014 | Posted by admin in Setem Lama Brunei - (0 Comments)

Setem Brunei 2 Sen Tahun 1907

Setem Brunei 2 sen terbitan tahun 1907 berpotretkan sebuah perkampungan air yang didiami penduduk serta aktiviti penduduk. Setem ini    di terbitkan dalam 11 nilai. Ianya dari 1 sen hingga $1.

Setem Brunei $2 Tahun 1952

March 27th, 2014 | Posted by admin in Setem Lama Brunei - (0 Comments)

Setem Brunei $2 Tahun 1952

Setem Brunei $2 Tahun 1952

Setem Brunei $2 terbitan tahun 1952 berpotretkan Lambang Negara Brunai serta sebuah perkampungan air yang didiami penduduk. Kampung ini terletak di Bandar Seri Begawan, Brunei. Ia merupakan sebuah perkampungan air terbesar di Asia Tenggara. Setem ini    di terbitkan dalam 3 nilai. Ianya iaitu $1, $2 dan $5.  Pada tahun 1952 ini juga ada di keluarkan setem yang berpotretkan Sultan Omar Ali Saifuddien III yangmana nilai nya lebih rendah.

Setem Brunei 8 Sen Tahun 1949

March 27th, 2014 | Posted by admin in Setem Lama Brunei - (0 Comments)

Setem Brunei 8 Sen Tahun 1949

Setem Brunei  8sen terbitan tahun 1949 berpotretkan  Sultan Ahmad Tajudin. Duli Yang Maha Mulia Sultan Sir Ahmad Tajuddin Akhazul Khairi Waddien ibni Almarhum Sir Sultan Mohammad Jamalul Alam II (Sultan Ahmad Tajuddin) adalah Sultan Brunai yang ke 27.Setem ini    di terbitkan dalam 3 nilai. Ianya dari 8,25 dan 50 sen.

Setem Brunei 6 Sen Tahun 1924

March 27th, 2014 | Posted by admin in Setem Lama Brunei - (0 Comments)

Setem Brunei 6 Sen Tahun 1924

Setem Brunei 6 sen terbitan tahun 1924 berpotretkan sebuah perkampungan air yang didiami penduduk. Kampung ini terletak di Bandar Seri Begawan, Brunei. Ia merupakan sebuah perkampungan air terbesar di Asia Tenggara. Setem ini    di terbitkan dalam 19 nilai. Ianya dari 1 sen hingga $1.Ianya juga diterbitkan dalam 2 versi.

Setem Brunei Tahun 1906

Setem Brunei terbitan tahun 1906 berpotretkan Mahkota .Setem ini adalah setem Labuan Over Printed. Setem ini    di terbitkan dalam 12 nilai. Ianya dari 1  sen hingga $1.