oleh Johari Basri
Header

Manuskrip Kitab Terjemahan Al-Quran Manuskrip Kitab Terjemahan Al-Quran Manuskrip Kitab Terjemahan Al-Quran Manuskrip Kitab Terjemahan Al-Quran

Manuskrip kitab terjemahan Al Quran dalam bahasa Arab ini  saiz 7 X 5 inci. Tebalnya 2 inci. Di percayai milik Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Tajuddin  Halim Shah seperti nama tertera di mukasurat pertama kitab ini.Tarikh yang tertulis adalah 1261 hijrah . Kitab ini sudah berusia  174 tahun.Masih boleh di baca dan tulisannya amat teratur. Ini menandakan yang raja raja kita dahulu mendalami ilmu agama hingga mendalami tafsiran Al Quran. Satu peninggalan sejarah yang amat bernilai.

Manuskrip Kitab Perubatan & Doa Manuskrip Kitab Perubatan & Doa Manuskrip Kitab Perubatan & Doa

Manuskrip kitab perubatan dan do’a ini mungkin dah berusia kira kira ratusan tahun.Masih boleh di baca dan tulisannya amat teratur. Pada suatu masa dahulu, kitab sebegini  di simpan oleh orang orang bangsawan dan raja raja. Ianya di jaga rapi sehingga sampai ke tangan saya. Satu peniggalan sejarah yang amat bernilai.

Manuskrip Lama Manuskrip Lama Manuskrip Lama

Manuskrip kitab Tasauf bahasa Melayu Kawi dah berusia kira kira 220 tahun.Masih boleh di baca tapi kena cari pakar bahasa Melayu Kawi lama. Mungkin ada tok  tok guru pondok yang lama lama dapat memahami gaya bahasa yang terdapat dalam kitab ini. Pada suatu masa dahulu, kitab sebegini  di simpan oleh orang orang bangsawan dan raja raja. Ianya di jaga rapi sehingga sampai ke tangan saya. Satu peniggalan sejarah yang amat bernilai.